מד חום לאוזן מומלץ של בראון לתינוק IRT3030 BRAUN

מד חום לאוזן מומלץ של בראון לתינוק

מד חום דיגיטלי לאוזן מדידת חום תןך שנייה רמת דיוק גבוהה מומלץ לשימוש ע"י רופאים צג דיגיטלי חיווי מצב הסוללה מצפצף כאשר הטמפרטורה הנכונה כתובה על המסך זיכרון אחרון לטמפרטורה שנמדדה כולל סוללת כאשר מחזיקה 5000 מדידות חום כיבוי אוטמטי
שנה אחריות

400 259