ראש למכונת גילוח בראון 9 – BRAUN 92S

סכין ורשת למכונת גילוח בראון Braun

סכין + רשת למכונת גילוח בראון סדרה 9000

מתאים לדגמים הבאים , 9290 , 9280, 9293S, 9299, 9299CC  9030s, 9040s, 9240, 9090cc, 9050cc, 9290CC, 9095CC, 9296, 9295