נוזל שטיפה למכונת גילוח בראון BRAUN CCR5+1

נוזל ניקוי למכונת גילוח בראון 5+1

מתאים לכל הסידרות של מכונת גילוח בראון כגון סדרה 3, 5, 7, 9

תשלמו  על 5 תקבלו 6 נוזל ניקוי למכונות גילוח בראון BRAUN

350 259